News

“อีโคเทค” ขึ้นแท่นผู้นำเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั้ม ก.พลังงานรับรองนวัตกรรม

“อีโคเทค” ขึ้นแท่นผู้นำเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั้ม ก.พลังงานรับรองนวัตกรรม ประหยัดพลังาน ประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 เป็นรายแรกในไทย 16.02.2017