POSTS
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
ออกแบบ
เชิงวิศวกรรมคุณภาพ

บริษัทใส่ใจกับทุกขั้นตอนการออกแบบ โดยยึดถือหลักพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้า ทั้งด้าน ความปลอดภัย ใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการลงทุน

มีนวัตกรรม
เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพสูง

ด้วยประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี ลูกค้ามากกว่า 2000 โครงการ ที่มอบความไว้วางใจในการใช้ ระบบงานน้ำร้อนคุณภาพประหยัดพลังงานของเรา ทั้งภายในและต่างประเทศ วันนี้บริษัทก้าวขึ้นสู่ผู้นำระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 รายแรกของประเทศไทย

ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดต้นทุนได้มาก

นอกจากความใส่ใจในการออกแบบระบบ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการทำงาน และบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้จริง เหมาะกับสภาพการใช้งานสูงสุด

นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานสากล EN255-3

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าตลาดโลก มาตรฐานปั๊มความร้อนเบอร์ 5 หรือฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงาน เป็นมาตรฐานที่ถูกทดสอบโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล EN255-3 ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ที่เราได้รับเป็นรายแรกในประเทศไทยมาแล้วนั้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และนำนวัตกรรมที่มีในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย…

 • Text Hover
 • Text Hover

ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

ข่าวสาร

บทความ

J7 CHANNEL

กุญแจสำคัญของความสำเร็จ สู่ภาคอุตสาหกรรม

ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานของเรา

 • Text Hover
สินค้านวัตกรรม
ประหยัดพลังงาน

 

 • Text Hover
มิติใหม่ของ
ความสะดวกสบาย

 

 • Text Hover
หม้อต้ม
น้ำร้อนอุตสาหกรรม

 

We love our clients

ผลงานส่วนหนึ่งของเรา

J-7 ENGINEERING

Our Projects

Projects Completed

Energy Saving (kWh/year)

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์/ปี)

Reduce CO2 emission (kgCO2/year)

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (กิโลคาร์บอน / ปี)

* การคำนวณ เฉพาะโครงการใหม่ (2000-2016) เท่านั้น

 

J-7 ENGINEERING

ความคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบ Ecotech Heat Pump

อีโคเทค ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือ ปั๊มความร้อน เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบโดย การดึงเอาพลังงานความร้อนจาก “อากาศ” ธรรมชาติรอบตัวเรา ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า “ฟรี” (75%) มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานขับของคอมเพรสเซอร์ และใบพัด เพียงแค่ 25% เท่านั้น มาถ่ายเทพลังงาน ให้แก่น้ำ เพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน จากหลักการดังกล่าวจะเห็นว่า อีโคเทค ฮีทปั๊ม เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้มากกว่า 70%ของเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าทั่วไป และยังได้ลมเย็นคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 • ได้รับการรับรองแล้วว่า ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้จริง

 • มั่นใจและเชื่อมั่นได้ เพราะเราคือ ผู้นำผลิต ผู้รู้จริงในระบบ ฮีทปั๊ม

 • คืนทุนเร็ว คุ้มค่าการลงทุน

 • ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ

 • พลังงานสะอาด พร้อมผลพลอยได้ลมเย็นส่งออกได้ไกล

 • Text Hover
English