POSTS
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

“นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
(Hybrid Solar Water Heater)

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
ทำไมต้องออกแบบระบบน้ำร้อนแบบผสมผสาน

การออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงบ้านพักอาศัยนั้น นอกจากพิจารณาถึงทิศทาง การติดตั้ง ควรหันแผงรับแสงได้ตลอดทั้งวัน คือทิศใต้ และเอียงทำมุมตั้งฉากกับรังสีดวงอาทิตย์แล้วนั้น ควรพิจารณาองค์ประกอบ อื่นๆ รวมด้วย นั่นคืออุปกรณ์หลักของระบบ ควรผลิตได้มาตรฐาน ASHREA-93-77, ถังเก็บน้ำร้อนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล และสามารถเก็บความร้อนได้ดี,ระบบปั๊มน้ำหมุนเวียน,ระบบควบคุมการทำงาน และระบบพลังงานสำรอง ทั้งนี้เนื่องจากพลังงาน แสงอาทิตย์ในบ้านเรา ไม่สามารถให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นการออกแบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสาน(Hybrid Solar) ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึง ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ฝนตก, ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวนาน และยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนทุกท่าน

HYBRID SOLAR WATER HEATERS (FP/FS)

An Innovation energy saving technology for all solutions

พื้นที่รับแสง
Gross Area
(m2)

2.0

การดูดซับพลังงานแสง
Absorber
Coating

Selective black chrome

ฉนวนกันความร้อน
Insulation Thickness
(mm)

50

ความสามรถรับแรงดัน
Max. Working Pressure
(Mpa)

0.8-0.9

นวัตกรรมใหม่..!!!! 5 ดาว ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสาน ประหยัดพลังงานจริง เหมาะสมกับการใช้งาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • แผ่นรังพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตจากกระจก temped glass ช่วยป้องกันการเกิดการ heat and cool shock

 • คุณสมบัติดูดซับคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่ำ (ในแถบเอเชีย) ประสิทธิภาพสูงสุด

 • ท่อทองแดง ตัด ต่อด้วย เลเซอร์

 • ฉนวนกันความหนา หนา 50 มิลลิเมตร

 • ผ่านการทดสอบ รับโดยมาตรฐานโดย SRCC certified

 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา

 • แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยสูงในการใช้งาน

 • Text Hover
 • Text Hover
การเลือกระบบพลังงานสำรองทำได้อย่างไร ?

ระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสานนั้น สามารถใช้งานได้หลากหลาายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางด้านพื้นฐาน และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลักสำคัญ บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบพลังงานสำรองที่สามารถใช้งานได้จริง จนได้รับความไว้วางใจเข้ารวมโครงการสนับสนุนการลงทุนระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน เป็นลำดับเรื่อยมา

 • Text Hover
ขดลวดความร้อน (Incoloy heating element)

ผสมผสานด้วยขดลวดความร้อน
(Hybrid Solar with Heating Elements)

การผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้า (ขดลวดความร้อน) ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้จุ่มอยู่ในถัง โอกาสที่ระบบไฟฟ้าสำรองทำงานมีมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การลงทุน ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูญเปล่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง บริษัทฯจึงได้พัฒนา ระบบควบคุมการทำงานของขดลวดความร้อน ให้สามารถควบคุมการทำงานได้ เราจึงมั่นใจได้ว่า การลงทุนครั้งนี้ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง

 • Text Hover
หม้อต้มไฟฟ้า Rheem (Rheem Storage Tanks)

ผสมผสานด้วยหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
(Hybrid Solar with Rheem Storage Tanks

ข้อดีของการเลือกระบบพลังงานสำรองแบบหม้อต้มไฟฟ้า คือลงทุนน้อย และยังสามารถออกแบบ ให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่าเต็มประสิทธิภาพ 100% บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบ ควบคุมการทำงานเป็นแบบอนุกรม เสริมพลังงานความร้อนด้านตัวจ่าย ทำให้ลดโอกาสการใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นหม้อต้มไฟฟ้า Rheem ยังนับได้ว่าเป็น The World largest Water heaters manufacturing ที่วิศวกรทั่วโลกให้การยอบรับในเรื่องคุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • Text Hover
บอยล์เลอร์แก๊ส (Raypak Gas Boiler)

ผสมผสานด้วยบอยเลอร์แก๊ส
(Hybrid Solar with Raypak Gas Boiler)

การออกแบบเลือกบอยล์เลอร์แก๊ส เป็นพลังงานสำรองนั้น จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อน ได้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานแก๊ส ถูกกว่า ไฟฟ้า ถึง 2 เท่า สามารถ เลือกระบบ ก๊าซธรรมชาติ NGV หรือ ก๊าซหุงต้ม LPG ได้ การออกแบบพลังงานสำรองโดยใช้ระบบ บอยล์เลอร์แก๊สนี้ ระบบจะควบคุมการเสริมพลังงานทางด้ายจ่ายเท่านั้น เพื่อให้การลงทุนของระบบ พลังงานแสงอาทิตย์คุ้มค่าที่สุด

 • Text Hover
ระบบปั๊มความร้อน (ecotech Heat Pump)

ผสมผสานด้วยระบบปั๊มความร้อน
(Hybrid solar with ecotech heat pump)

เนื่องจากโดยตัวระบบปั๊มความร้อนของ ecotech นี้เอง สามารถช่วยประหยัดพลังงาน ในการผลิต น้ำร้อนได้ มากถึง 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานด้านอื่นๆ ดังนั้นการออกแบบโดยเลือกกระบบปั้มความร้อน อีโคเทค มาเป็นพลังงานสำรอง กรณีที่มีความจำเป็นในการใช้ปริมาณน้ำร้อนมาก ระบบนี้ จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้อย่างมากที่เดียว 

English