Article

รักษ์โลกกับฉลากเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟ คือฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่า ใช้จ่ายในระยะยาว ฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด คือมีอัตราการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Ratio: EER) มากกว่า 11.0 หน่วย

ช่วยกันรักษ์โลกให้น่าอยู่ไปนานแสนนาน เลือกใช้นวัตกรรมที่ได้รับ “ฉลากเบอร์ 5” จากกระทรวงพลังงาน รับรองความประหยัดการใช้พลังงาน กับนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมกันนะครับ